top of page

Samtaleterapi & efterfødselsvejledning

Et forløb hos mig er for dig, som længes efter at gå nysgerrigt og undersøgende til værks i den livsfase og overgang du befinder dig i, og som ønsker at træde ind i en selvudviklende proces med en dyb dedikation til dig selv,  din trivsel og autentiske livsudfoldelse.  

 

Typiske områder vi kan arbejde med: 

 • At styrke dit selvværd og øge din selvkærlighed  

 • At finde hjem i din krop, blive fortrolig med dig selv og dine mønstre 

 • At integrere nye og mere gavnlige livsstrategier, der støtter dig i at leve det liv du ønsker for dig selv 

 • At udforske, ære og kultivere det potentiale for heling og forandring, som moderskabet har initieret hos dig 

 • At gøre op med skyld, skam, dårlig samvittighed og overkompensation i dit moderskab og i dine øvrige relationer

 • At give slip på selvopofrelse og kultivere sund selvansvar 

 • At sætte tydelige og kærlige grænser 

 • At rekalibrere din livsretning og lede dit liv med hjertet forrest  

 • At udforske dit autentiske udtryk og dit personlige lederskab 

 • At stå stærkt i dig selv med en grundlæggende selv-tillid 

Du kan læse mere om mig og min praksis som samtaleterapeut og efterfødselsvejleder her.

“Det har været den allerbedste gave og investering for mig selv - og i mig selv. Tak for at holde rummet for min udvikling mod en mere autentisk Pernille. Du er så omsorgsfuld, varm, livsklog og fænomenal til at lytte. Jeg var lidt nervøs i starten for om Zoom ville virke, men det er fantastisk, for du brænder igennem selv en skærm, og så kan jeg samtidig sidde i min egen sofa.. og blive siddende i roen bagefter.”

-Pernille

Forløbets opbygning

​Dit forløb starter med en afklaring, hvorigennem vi kortlægger processen og rammerne for vores samarbejde. Dette er ikke en bindende kontrakt, men et udgangspunkt, som vi altid kan vende tilbage til gennem forløbet eller kigge tilbage på, ved afslutning, som en testimonial på din udvikling og dedikation til din proces.

Et forløb består af 6, 8 eller 10 sessioner af 50-70 minutter og bookes hver 2. uge gennem hele forløbet.

En session starter altid med en stående eller siddende groundende mindfulness øvelse. Disse øvelser hjælper dig ikke kun med at lande i din krop før vi påbegynder samtalen, men hjælper dig også med at skabe nye vaner og måder at være tilstede med dig selv, dine tanker, følelser og fysiske sansninger. Det bærende element i forløbet er den nærværende og sokratiske dialog, hvorigennem du kan få en dyb forståelse for dig selv, et sprog for dine udfordringer, såvel som hvordan du rent praktisk handler på dine drømme og længsler.

I sessionerne tager vi udgangspunkt i det som er nærværende i dig i nuet, og/eller samler op på det, som vi har arbejdet med i de foregående sessioner, og i dit selvarbejde mellem sessionerne. Noget af det, som jeg går allermest op i at aktivere i mine forløb er dit personlige lederskab, hvilket indebærer tilliden til dig selv, din intuition og evne til at navigere i dit eget liv, og ikke mindst din værdighed til at være hele dig, i alle aspekter af dit liv.  Af dig kræver jeg gensidig forpligtelse, ærlighed og engagement. Jeg er her ikke for at fikse dit liv, men for at tilbyde nye indsigter, perspektiver og værktøjer til dig der allerede ved, at de har et egenansvar for måden du ønsker at forvalte og udforme dit liv på.

Det er muligt at tilkøbe en svøbning til dit forløb,  der indebærer en blid massage og svøbning i 7 tørklæder, som et ritual der ærer din proces og transformation. 

I forløbet er der desuden inkluderet: relevante worksheets, personlige lydfiler med meditationer, mindfulnessøvelser osv.

Billede af Tristen Lee
Billede af rebootanika by foodism360
Billede af Dana Marin (Amsterdamian)
Praktisk

Et forløb hos mig består af:

 • Skriftlig afklaring over dine udfordringer såvel som dine behov, længsler og ønsker 

 •  6, 8 eller 10 nærværende sessioner på 50-70 minutter

 • Hjemmeøvelser som du modtager under eller efter sessionen

 • Relevante ressourcer såsom meditationer, e-bøger, artikler osv. 

Alle sessioner afholdes online via Zoom. Du booker selv sessionerne, som skal være afviklet inden den tidsramme, vi aftaler for forløbet.

Din investering

Foruden din tid og dedikation til dette forløb er din økonomiske investering:
 

6 sessioner, som afvikles  på 3 måneder

6900 ;- inkl. moms.

 

8 sessioner, som afvikles på 4 måneder
8800;- inkl. moms.

 

10 sessioner, som afvikles på 6 måneder 

11000 ;- inkl. moms.

 Det er muligt at dele betalingen op i rater, der er meningsfulde for dig og din økonomiske situation. 

Det er muligt at booke en enkel indledende session, hvor vi kan kortlægge din udfordring, samt hvordan vi kunne arbejde videre sammen i et forløb. Prisen for en indledende session er 1250 ;- Er du tilbagevendende kunde har du mulighed for at booke enkelte sessioner til 1250;- inkl. moms.

Booking & handelsbetingelser

Dette forløb er for dig som tror på at du har ansvaret for dit eget liv,  og som ønsker at arbejde konsistent med at skabe et liv med din agens og værdier i centrum. Når du tilmelder dig et forløb hos mig, accepterer du at navigering gennem denne rejse kræver gensidig deltagelse, engagement og ærlighed. 

Når du søger et forløb hos mig, er du indforstået med at jeg ikke er psykolog, og at jeg ikke arbejder med behandling af psykiske lidelser. Et 1:1 forløb hos mig er kun til personligt brug, og er for dig som er bekendt med mit arbejde.  Du kan finde mere om mig  her. Såfremt du ønsker at lære mit håndværk fra mig, er du velkommen til at skrive til mig og spørge ind til muligheden for et supervisionsforløb eller ansøge om optagelse på min uddannelse.

Tilmelding til et forløb er bindende og refunderes ikke, men du har både mulighed for og et egetansvar for at korrigere opståede misforståelser undervejs eller trække dig fra forløbet,  uanset hvilken grund du har til det.  Du forpligter dig først til et forløb når du har booket din første session, accepteret handelsbetingelserne og betalt et depositum. 
Det er desuden et krav at du oplyser om eventuelle psykiske diagnoser hvis du ønsker at starte i forløb hos mig.

bottom of page