top of page
7_Jozefina_Skovgaard__A738814_1.JPG
9_Jozefina_Skovgaard__A738908_1.JPG
10_Jozefina_Skovgaard__A738958_1.JPG

Min vision

Mit livsværk udspringer af en længsel efter fordømmelsesfrie rum for kvinder og især mødre, som er i centrum for min praksis. Efter jeg selv blev mor gik det hurtigt op for mig, hvor stor forskel der er mellem den normative fortælling om og forventning til moderskabet, og min egen levede erfaring. Jeg følte at jeg mistede min frihed i mere end en forstand, for med fødslen af mit barn kom der også en masse uskrevne sociale regler til, ikke kun min rolle som mor, men også min rolle som kvinde og individ i samfundet. At finde kompetent hjælp til at navigere i livet efter jeg blev mor, viste sig at være en ørkenvandring. Mange af de fagpersoner jeg havde kontakt med, havde ganske enkelt ikke en tilstrækkelig nuanceret viden om de problemstillinger jeg stod i som mor, for at kunne se mig og møde mig, der hvor jeg var. Derfor besluttede jeg mig for at lære at facilitere netop det, jeg selv oplevede var en stor mangelvare i det terapeutiske rum. Det førte mig blandt andet til at starte min praksis som efterfødselsvejleder og samtaleterapeut for mødre, og da efterspørgslen efter mit håndværk voksede hurtigere end jeg kunne følge med, resulterede det i stiftelsen af Danmark første og eneste efteruddannelse, der beskæftiger sig med efterfødsel og moderskab.
 

Efterfødselsvejlederuddannelsen er hovedpulsåren i mit arbejde, men mit virke som samtaleterapeut og efterfødselsvejleder er selve hjertet. Med en kandidat i kommunikation tager min praksis først og fremmest afsæt i de historier og narrativer, vi fortæller om os selv og vores liv, for at forstå os selv og vores plads i verden. Min tilgang er både eksistentialistisk og socialkonstruktivistisk, da jeg tror på at vi både har et personligt ansvar for og magt i udformningen af vores eget liv, og samtidigt er jeg optaget af hvordan de kulturelle normer og sociale betingelser vi er underlagt, kan skabe lidelse og afstand til netop dette.

 

 I det terapeutiske arbejde med mig, kan du derfor forvente at blive mødt med respekt og nysgerrighed på hvem du er, hvor du kommer fra, hvilke ressourcer og begrænsninger du har og hvordan du ønsker, drømmer og længes efter at leve dit liv.  Jeg faciliterer samtaler hvor du kan udforske særligt de strategier, der resulterer i at du prioriterer den komfortable tryghed i at gøre det som forventes af dig, særligt i kraft af din opvækst og socialisering som kvinde, over glæde, trivsel og ægte forbindelse med dig selv og andre mennesker. Min fornemmeste opgave er at støtte dig i at lære at stole på dig selv, din virkelighedsopfattelse og værdighed til at være hele dig i alle aspekter af dit liv, fra dit moderskab til dit parforhold, venskaber og familieliv. I terapien arbejder vi med at kultivere selvansvar og mere gavnlige, ærlige, personlige og realistiske livsstrategier, end dem der spænder ben for dig, og som vi identificerer sammen gennem vores samarbejde. 
 

Min baggrund

Min baggrund er funderet i den humanistiske videnskab, med en bachelor i kommunikation og en Cand.comm. fra 2017. Humaniora er en videnskab, der ser menneskets natur igennem forskellige linser og akademiske traditioner såsom psykologi, sociologi, antropologi og lingvistik, og netop det har jeg bragt med mig videre i mit virke som vidensproducent og terapeut. Siden jeg dimitterede har jeg taget et hav af kurser og efteruddannelser, ikke kun om efterfødsel og moderskab, men også i en holistisk og somatisk retning. 

 

Uddannelse er ikke det eneste, der har givet mig kompetence til at holde rum for sårbarhed og selvudforskning. Jeg har brugt, og bruger stadig mange timer på at arbejde med eget bagage: i dedikerede terapirum, på yogamåtten og gennem selvrefleksive ritualer og handlinger i hverdagen.  Jeg ville aldrig guide mine klienter i noget, jeg ikke selv praktiserer og har en solid erfaring med. 

Jeg hviler ikke på laurbærrene når det kommer til mit arbejde, og jeg er altid i gang med at dygtiggøre mig, udfordre min viden og tilføje nye perspektiver. Jeg deltager løbende i konferencer og kurser, modtager supervision og deltager aktivt i  faglige grupper, med andre ligesindede verden over.

At møde og vejlede kvinder gennem de mest sårbare og transformerende portaler i deres liv, er en kunst jeg vil perfektionere og udvikle resten af mit liv. 

 

Velkommen til!   ​

 

Kærligst,

Jozefina

CV

 

De akademiske 

Cand.comm. ved Roskilde Universitet 2017


Ba.comm. fra Aalborg Universitet 2011 

Efteruddannelser og kurser 

Soul of Leadership ved Nisha Moodley 2024

Motherhood Sociology Practitioner ved Dr. Sophie Brock 2021

The Power of Awareness med Tara Brach & Jack Kornfield 2021

Energibehandler med speciale i ansigtsterapi ved Sara Jordell 2020

 

Physiological Baby Care ved Innate Traditions 2020 

Restorativ Yoga ved Yoga & Ayurveda School 2020


Post Partum Doula ved Julia Jones 2018

Reiki 1 ved Tine Elisabeth Larsen 2019

Japansk Lifting ved Christina Clement 2019 

Rebozo 1 + 2 ved Marta Orbis 2019

Living Yolates instruktør 2017 

 

Undervisning i meditation, intuitiv bevægelse & selvomsorg siden 2017 

 

Medlem af Mastermind for Motherhood Visionaries ved Dr. Sophie Brock 2021

 

Stifter af Jozefina Skovgaard Mentoring 2019 

bottom of page