top of page
Billede af Nicholas Ng
Billede af Annie Spratt
Billede af Syd Wachs
Efterfødselsvejlederuddannelsen 2023

Velkommen til hold 2 af den første danske efterfødselsvejleder efteruddannelse!

Denne uddannelse er for dig der ser fødslen af en mor, som en ligeså vigtig begivenhed som fødslen af et barn, og som har et brændende ønske om at yde kompetent omsorg, vejlede med udgangspunkt i faglig viden, og holde rum for mødre på en terapeutisk måde. 

 Som efterfødselsvejleder vil du blive klædt på til at:

 

 • Hjælpe mødre med at finde fodfæste og blomstre i deres moderskab - fra overgangen i graviditeten til de første spæde år efter fødslen 
   

 • Nedbryde myten om den perfekte mor og støtte mødre i at udforske og udvikle deres personlige sprog og praksis i moderskabet 
   

 • Arbejde med forebyggelse af efterfødselsdepression og udbrændthed, og arbejde med behandling af efterfødselsudbrændthed 
   

 • Støtte mødre i at udvikle praksisser, værktøjer og strategier til bæredygtig selvomsorg 
   

 • At etablere og holde en stærk terapeutisk alliance gennem regulering af dit eget nervesystem, og andre terapeutiske teknikker såsom samtale, co-regulering, berøring og restorativ hvile praksiser 
   

 • Hjælpe mødre med at bearbejde deres fødselsoplevelse og genetablere følelsen af agens, autonomi og værdighed i forbindelse med denne
   

 • Bruge din intuition og indføling i kombination med din faglige viden til at udvikle din personlige stil som vejleder
   

 • At passe på dig selv i din rolle som professionel omsorgsgiver

   

Uddannelsen henvender sig til dig, som har en uddannelse i og/eller erfaring i det pædagogiske, psykologiske eller terapeutiske felt eller har en anden erfaring med at arbejde med mennesker i din dagligdag. Vigtigst af alt er, at denne uddannelse er for dig som mærker et stærkt kald til at arbejde med mødre, og som ønsker at være med til at revolutionere efterfødselskulturen i Danmark.  

Tøv ikke med at række ud hvis du drømmer om at blive Efterfødselsvejleder og ikke har en baggrund der matcher. Vi foretager altid en individuel vurdering på baggrund af den motiverede ansøgning og optagelsessamtalen.

 

​​

"Motherhood is the great mesh in which all human relations are entangled, in which lurk our most elemental assumptions about love and power."

Adrienne Rich

Vores værdier: 

 

Høj faglighed 

 

På efterfødselsvejlederuddannelsen arbejder vi med at lukke den store kløft mellem hvornår nyt evidens opstår på baggrund af videnskabelig research og hvornår det reelt implementeres i praksis. Vi er stolte af at udbyde en uddannelse med en tværdisciplinær tilgang og høj faglighed, som formidles på en interaktiv og dynamisk måde af passionerede og nytænkende undervisere, og som inddrager deltagernes egne personlige såvel som faglige erfaringer. 

 

Holistisk omsorg 

 

Vi arbejder med holistisk omsorg, ikke som en newage floskel, men som en retning der er stærkt forankret i tværdiciplinær viden om efterfødsel og kvindeliv, og synergien mellem krop, sind og psyke. På denne uddannelse vil du både lære om samtalen som et helingsværktøj, såvel som de mere ordløse og subtile værktøjer såsom selv- og coregulering, berøring, svøbning, meditation og restorativ hvile. Med disse værktøjer bliver det ikke kun muligt for dig at gribe de mødre du arbejder med på en mere helhedsorienteret måde, men giver også dig mulighed for at tilpasse dit arbejdsliv og ydelser på en måde, der er bæredygtig for dig og dit liv. 

 

Kvinden i centrum 

 

På Efterfødselsvejlederuddannelsen arbejder vi aktivt med at frigøre os fra misogynistiske og kønsessentialistiske idealer om moderskabet, og sætter i stedet kvindens trivsel og empowerment i centrum. Vi har en grundlæggende tillid til mødres egne evne til at varetage deres børns trivsel, og ser en mors mentale og fysiske helbred som en uadskillelig del af den samlede families helbred.

Som kommende efterfødselsvejleder trænes du ikke i at blive en ekspert på moren, men i at støtte moren til at blive eksperten i eget liv. 

 

En personlig rejse 

 

Vi oplever at uddannelsens teori og temaer skaber ringe i vandet hos vores deltagere, og i deres eget moderskab og kvindeliv. At støtte om din personlige rejse er derfor en kerneværdi på uddannelsen, idet det giver dig en unik mulighed for at mærke effekten af din kommende praksis på egen krop, og giver anledning til at forbinde dig til din personlige motivation for at blive en praktiserende efterfødselsvejleder. Vi ønsker at værne om denne personlige udvikling med et hold på max. 12 deltagere, sharing circles, samt 2 x 1:1 sessioner med henholdsvis Jozefina og Isabella. Der er minimum 2 undervisere på alle modulerne, idet vi vægter kontakten til den enkelte højt i undervisningsrummet. Derudover forventes der at du selv er villig til at indgå i denne selvudviklende proces, på lige fod med det faglige på uddannelsen.

 

Et nærende læringsmiljø 

 

For at værne om uddannelsens faglige såvel som personlige indhold vil uddannelsens live undervisning blive afholdt i smukke, rolige og naturskønne rammer i studiet Nor36 i Malling, der ligger ca. 15 min udenfor Aarhus. Indenfor i studiet er der lyst, æstetisk indbydende og højt til loftet mens der udenfor er en have, hvor der er plads til løbende at integrere uddannelsens indhold til lyden af fuglefløjt og med udsigt til den smukke natur. 

Alle live moduler er opbygget som 3 dages dagsretrætter, og der er sørget for en nærende frokost samt kaffe, te og frugt alle dage, så du blot skal dukke op undervisningsparat og suge viden til dig. 

 

Etisk ansvar 

 

På Efterfødselsvejlederudannelsen er vi bevidste om vores etiske ansvar som undervisere, og de processer uddannelsens indhold kan sætte i gang hos vores deltagere. Allerede under optagelsessamtalen hjælper vi de potentielle deltagere med at stille skarpt på hvordan de kan blive klar til uddannelsens start, hvilke sårbarheder der potentielt kan blive aktiveret og hvordan de kan drage omsorg for sig selv før og under uddannelsen. Vi går op i at bygge vores deltagere op, frem for at rive dem ned, og i at skabe et trygt miljø, der kan bære den enkeltes sårbarhed. Alle deltagere såvel som undervisere er underlagt tavshedspligt. 

DA63738D-26A0-407C-B7A0-2804E361D733 (2).JPG
IMG-4677.jpg
Hvad du får
 • En holistisk, faglig og praktisk uddannelse, du kan bruge til at vejlede mødre med børn i alderen fra 0-3 år i en bred vifte af udfordringer, der vedrører moderens emotionelle, fysiske og mentale velvære
   

 • En uddannelse hvor din personlige udvikling er et centralt element og et støttende fællesskab med andre kvinder som er på samme rejse som dig
   

 • Terapeutiske værktøjer du kan anvende i din vejledning af mødre såsom samtaleteknik, oxytocin stimulerende berøring, svøbning, restorativ hvile og mindfulness  ​
   

 • Nøje sammensat og evidensbaseret viden om bl.a. efterfødsel, moderskab, tilknytningsteori og nervesystemet, formidlet til dig af passionerede undervisere
   

 • En familiegruppe som støtter dig i din faglige og personlige udvikling gennem uddannelsen, og som du følges med mellem modulerne. Grupperne rekonstrueres halvvejs gennem uddannelsen så du kan få flere perspektiver ind i forløbet.
   

 • 6 moduler, 2 online forlæsningsrækker og pensum bestående af videnskabelige artikler, lydfiler og hjemmeopgaver.
   

 • 15 live dagsretræter fordelt på 5 weekender med frokost, te, kaffe og frugt i smukke og nærende omgivelser (ink. eksamen og certificering).
   

 • En printvenlig arbejdsbog på 94 sider med modeller, worksheets og øvelser og en notesbog til at følge dig på rejsen.
   

 • Støtte i at udvikle din personlige stil som efterfødselsvejleder og væve uddannelsen ind i din eksisterende viden og erfaring.
   

 • En personlig optagelsessamtale på 30 minutter ved Jozefina og Isabella, så vi sammen kan finde ud af om uddannelsen er et match for dig.
   

 • 1:1 mentor session ved Jozefina Skovgaard med "Din personlige stil som vejleder" som tema.
   

 • 1:1 terapeutisk session ved Isabella Ariel med fokus på din personlige udvikling på uddannelsen. 
   

 • 1 gruppe supervision efter modul 3.
   

 • Modercirkelfacilitator manualen som gave ved tilmelding.

D5AB6BAC-BB3D-4E0D-83DD-F287EB30B73A.JPG
Moduler & datoer

Optagelsessamtale v. Jozefina Skovgaard og Isabella Ariel

fra september - uddannelsens start 

Vi læser din ansøgning og vender tilbage med en dato for din samtale. Samtalen er et rart og trygt rum, hvor vi sammen kan finde ud af om uddannelsen er det rigtige for dig. Samtalen afvikles over Zoom. 

Modul 1 (LIVE)
28.-30. april 2023
Immersion ved hovedunderviser Jozefina Skovgaard 

Denne weekend kan du forvente at blive ført ind i efterfødslens forunderlige verden og blive præsenteret for feltet Motherhood Studies, såvel som et udpluk af evidensbaseret viden om efterfødslen psykologi, biologi og fysiologi. Fokus denne weekend er på at skabe et grundigt og dybdegående overblik og  forståelse for alle de elementer som kommer i spil når en mor fødes, med udgangspunkt i den vigtigste faglitteratur på området såvel som dine egne og dine medstuderendes erfaringer.

Forlæsningsrække ( 2 x ONLINE)

dato:  maj TBA

Teoretisk og praktisk perspektiv på tilknytning


Her vil du få en nuanceret forståelse af tilknytningsteorien og hvordan moderens eget mønster fra barndommen, kan påvirke hendes møde og tilknytning til barnet. Du vil bla. dykke ned i dit eget mønster og få en forståelse for hvordan det påvirker dig som vejleder. Derudover vil du modtage praktiske redskaber til at støtte moderen i tilknytningen til barnet på en hensigtsmæssig måde, der tager højde for hendes eget tilknytningsmønster.

 

Modul 2 (LIVE)

19.-21. maj 2023

Kommunikation, samtaleteknik og etik- hovedunderviser Isabella Ariel og gæsteunderviser Jozefina Skovgaard 

 

I dette modul vil fokus være på hvordan du passer på dig selv i rollen som omsorgsgiver, hvordan du holder rum for efterfødslens sårbarheder og nuancer, og hvordan du  kan bruge samtalen som et healings-værktøj. Du vil i dette modul stifte bekendtskab med det teraputiske aspekt indlejret i rollen som efterfødselsvejleder, både gennem verbal og nonverbal kommunikation. Dette modul vil også være en invitation til selvudvikling, da dine egne sårbarheder vil blive genstand for refleksion.

Modul 3 (PRAKTIK)

juni-juli 2023

Halvvejs gennem uddannelsen inviteres du til at bringe din viden i praksis, og afholde 1:1 samtaler som efterfødselsvejlederstuderende. Der forventes at du afholder minium 3 sessioner a 45 minutters varighed.

1:1 Terapeutisk samtale med Isabella Ariel

Mellem modul 2 og 4

(Aftales individuelt)

Supervision (ONLINE)

August TBA

Fælles supervision hvor vi sammen drøfter de udfordringer i er stødt på under jeres 1:1 sessioner.  Supervisionen foregår over Zoom.

Modul 4 (LIVE)

18-20 August 2023

Nervesystemet, fødsler og efterfødselssvøbning ved Jozefina Skovgard, Isabella Ariel og gæsteunderviser Evaloa Schou 

Nervesystemet og polyvagal informeret omsorg er omdrejningspunktet for denne weekend, hvor du vil få en kropsligjort og nuanceret viden om nervesystemet,  der vil tage din forståelse for det, at varetage en terapeutisk rolle i efterfødslen til et nyt niveau.  Derudover vil vi denne weekend gennemgå den moderne fødsel i et historisk perspektiv, de diskurser som præger denne, samt hvordan det påvirker mødres opfattelse af den "gode fødsel.".

Denne weekend skal du også lære en række oxytocin stimulerende berøringsteknikker, og at give en efterfødselssvøbning som et helende ritual efter fødslen. 

Modul 5 (LIVE)

22-24. september 2023

Restorativ hvile, meditation og mindfulness i praksis ved Jozefina Skovgaard & Isabella Ariel

På dette modul vil du erfare gennem praksis, de lindrende effekter af restorativ hvile, meditation og mindfulness, samtidig med at lære den teoretiske begrundelse for, hvorfor  disse praksisser kan bruges som healings-værktøjer i efterfødselsperioden. Du vil lære konkrete sekvenser, meditationer og øvelser, samtidig med selv at øve dig i at undervise og videreformidle øvelserne. 

Mentor session ved Jozefina Skovgaard 

(Aftales individuelt)

Modul 6 (LIVE)

20.-22. oktober 2023

Eksamen, certificering og fejring ved Jozefina Skovgaard & Isabella Ariel 
 

Denne weekend skal vi sammenføre hele uddannelsens videnskatalog og fejre alt hvad I har lært og integreret i jeres nye autentiske rolle som efterfødselsvejledere. Weekenden vil indebære en skriftlig prøve samt et gruppeoplæg om en selvvalgt problemstilling, der understøttes af tekster fra pensum. Når alle har fået muligheden for at udfolde deres nye vinger, samt fået feedback, vil certificering-ceremonien indeholde fejring, dans, mad og efterfødselsvejleder-cetifikater.

Fredage 10-16

Lørdage 9-16

Søndag 9-16

Sted:

Nor36

Norsmindevej 36A, 8340 Malling

Pris

Early bird tom 1. december : 39.000.
Fra 1. december: 45.000.

 

Mulighed for ratebetaling: 

 

Der er mulighed for at betale uddannelsen i fire rater. Depositum på 7000 indbetales ved tilmelding. Dernæst fordeles raterne efter aftale. Uddannelsen skal være færdigbetalt senest ved begyndelsen af 2. modul.

Optagelse, krav og betingelser

Optagelse 

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du sende en motiveret ansøgning, hvor du kort fortæller om din interesse for at blive efterfødselsvejleder, din baggrund, uddannelse og erfaring. Derefter vil du blive kontaktet af Jozefina og blive tilbudt en uforpligtende samtale, hvor vi sammen kan afgøre om uddannelsen er et match for dig. 

Vores krav

Vi modtager kun seriøse henvendelser. Det vil sige at du har læst beskrivelsen af uddannelsen og er feks. afklaret om hvorvidt datoerne fungerer for dig, inden du ansøger om en optagelsessamtale. Du må gerne være i tvivl om du ønsker at starte på uddannelsen, og du kan bruge optagelsessamtalen til at få klarhed omkring dine tvivl. 

Under uddannelsen skal du forvente at anskaffe dig 3 bøger, resterende materiale får du af os. Derudover skal du anskaffe og medbringe 3 tørklæder til svøbning og medbringe på modul 4. Det kan være rebozo tørklæder, vikler eller andet stof som kan bruges til ritualet.

Det forventes at du kan læse mellem 36-50 normalsider mellem hvert modul. Du modtager litteraturlisten for modul 1 ved tilmelding så du fluks kan gå i gang.

Handelsbetingelser

Depositum er ikke refunderbart, såfremt du trækker dig. Ved afmelding mindre end 30 dage før uddannelsesstart opkræves 50% af uddannelsens fulde pris. Efter uddannelsens startdato opkræves den fulde pris for uddannelsen.

For at blive certificeret efterfødselsvejleder skal du have deltaget aktivt på hele uddannelsen og bestået den skriftlige og mundtlige oplæg i slutningen af forløbet. 

Certificering på uddannelsen foregår på modul 6. Såfremt du ikke ønsker at gå op til prøven, men har deltaget aktivt på uddannelsen vil du få et bevis på at have gennemført uddannelsen. Det er muligt at tage en reeksamen.

Vi tager forbehold for at lave mindre justeringer i uddannelsens rammer og indhold før opstart såvel som undervejs, hvis vi vurderer at dette vil gavne og højne uddannelsens kvalitet og holdets sammenhængskraft. 

bottom of page