top of page
Billede af Nicholas Ng
Billede af Annie Spratt
Billede af Syd Wachs
Efterfødselsvejlederuddannelsen 2024

Velkommen til hold 3 af den første danske efterfødselsvejlederuddannelse!
Denne uddannelse er  for dig, der ser fødslen af en mor, som en ligeså vigtig begivenhed som fødslen af et barn, og som har et brændende ønske om at yde kompetent omsorg, vejlede med udgangspunkt i faglig viden, og holde rum for mødre på en terapeutisk måde. 
Det er for dig, som ved, at efterfødsel er for livet og som gerne vil studere og begå dig i moderskabet som et system. Og for dig som gerne vil varetage potentialet for heling, udvikling og radikal selvledelse, som fødsel og efterfødsel kan være en katalysator for, hos mange mødre. 
Ikke mindst er det for dig, der ønsker at lære at stå stærkt og hvile i, at du er lige præcis den mor, du skal være, tage ejerskab over dit liv og tage handling på dine drømme, med afsæt i dit unikke potentiale. 

Efterfødselsvejelderuddannelsen forener videnskabeligt funderet viden og høj faglighed med personlig udvikling, kropsliggørelse og holistiske værktøjer og tilgange. På denne uddannelse vil du både blive støttet i at udvikle dig fagligt, personligt og ikke mindst praktisk med at realisere dine drømme om et meningsfuldt arbejdsliv som kommende efterfødselsvejelder.

"Motherhood is the great mesh in which all human relations are entangled, in which lurk our most elemental assumptions about love and power."

Adrienne Rich
Som efterfødselsvejleder vil du blive klædt på til at: 

 

 • Støtte og vejlede mødre i en bred vifte af livsområder, der vedrører den mentale, fysiske og emotionelle sfære, med afsæt i teoretisk viden og praktisk erfaring

 • Nedbryde myten om den perfekte mor og hjælpe mødre med at udforske og udvikle deres personlige sprog, intuition og praksis, så de kan trives og blomstre, ikke kun i moderskabet, men også i mange andre dimensioner af deres liv
   

 • Arbejde med forebyggelse af efterfødselsdepression og udbrændthed, og arbejde med behandling af efterfødselsudbrændthed
   

 • Vejlede mødre i at udvikle praksisser, værktøjer og strategier til bæredygtig selvomsorg
   

 • At etablere og holde en stærk terapeutisk alliance gennem regulering af dit eget nervesystem, og andre terapeutiske teknikker såsom samtale, samregulering og berøring
   

 • Holde rum for mødre i bearbejdelsesprocessen af deres fødselsoplevelse og hjælpe dem med at genetablere følelsen af agens, autonomi og værdighed i forbindelse med denne
   

 • Bruge din intuition og indføling i kombination med din faglige viden til at udvikle din personlige stil som vejleder
   

 • At passe på dig selv i din rolle som professionel omsorgsgiver
   

 • At lede ved eksempel, idet du lærer at holde rum for dig selv som efterfødselsvejleder

 

16_Jozefina_Skovgaard__A739113-2.JPG

Uddannelsen er åben for alle, uanset faglig baggrund og uddannelsesniveau.
Det er en fordel, at du har arbejdet med dig selv og har erfaring med det psykologiske og terapeutiske felt, også gennem egne livserfaringer. 

Vigtigst af alt er at denne uddannelse er for dig, som mærker et stærkt kald til at arbejde med mødre, og som ønsker at være med til at revolutionere efterfødselskulturen i Danmark.  

Tøv ikke med at række ud, hvis du drømmer om at blive efterfødselsvejleder. Jeg foretager altid en individuel vurdering på baggrund af den motiverede ansøgning og optagelsessamtalen.

Uddannelsens opbygning

Efterfødselsvejlederuddannelsen er en 11 måneders rejse med et intimt hold på 12 deltagere, der muliggør en tæt og personlig kontakt deltagere og undervisere imellem.

Uddannelsens kerneværdi er at skabe rammerne for høj kvalitetsbevidst faglighed og dyb personlig udvikling, faciliteret af en dedikeret gruppe af erfarne og specialiserede undervisere.

 

Uddannelsen er bygget op omkring 7 undervisningsmoduler og 4 praktikmoduler fordelt på 11 måneder.


Vi mødes 7 gange live i Aarhus, til undervisning og fysisk fordybelse, og mødes derudover til online connection calls hver måned gennem hele uddannelsen, hvor din personlige proces vil blive fulgt tæt og bevidnet af Jozefina og dine andre medstuderende. 

 

Foruden månedlige connection calls, indebærer uddannelsen også 39 timers online oplæg, supervision og derudover 1:1 sessioner med Jozefina, samt deltagelse i en forpligtende studiegruppe, så du holdes ved ilden også i de måneder, hvor vi ikke har fysisk fremmøde.

Som studerende på uddannelsen får du adgang til et online rum, hvor du vil finde forberedelsesmateriale til hvert undervisningsmodul, såsom video, lydfiler, worksheets, videnskabelige artikler og hjemmeopgaver. Alle lydfiler og videoer er af maks 20 minutters varighed, så du nemmere kan passe dine selvstudier ind i dit øvrige liv.

 

Såfremt du ønsker at blive certificeret efterfødselsvejleder ved uddannelsens afslutning, skal du til eksamen på modul 11, hvor du får mulighed for at demonstrere dine nye evner og faglighed, og blive fejret for din udvikling og engagement på uddannelsen. 

Som certificeret efterfødselvejleder kan du:

Facilitere udviklende og livsforandrende samtaleforløb for nye såvel som etablerede mødre 

Bruge samtaleterapeutiske redskaber til at støtte mødre i at blive autoriteten i deres eget liv samt facilitere handling og forandring

Holde foredrag, workshops og andet undervisning, deltage i podcast og udvikle skriftligt materiale

Skabe og holde holistiske gruppeforløb for mødre, der kan indeholde dimensioner af samtale, meditation/mindfulness, bevægelse, introspektiv refleksion og gruppementoring

 

At tilbyde efterfødselssvøbning og nærværende omsorgsbehandlinger

At skabe et arbejdsliv som er meningsfuld for dig og sammensætte dit virke på en måde, som afspejler dig, dine værdier og ressourcer gennem livets mange faser

"Denne uddannelse har været med til at revolutionere ikke blot mit moderskab, men også hvordan jeg er tilstede i verden, som et helt menneske. Jeg har fået et arkiv af viden, jeg er blevet spejlet og set, og jeg har lært at gøre det samme i mit arbejde med mødre, og derved være en vidne på deres rejse."

- Ella, studerende 2022
Overblik over datoer for fysisk og online fremmøde 

Livemødegange i Aarhus

21., 22. & 23. marts 2024


12. & 13. april 2024
 

24. & 25. maj 2024
 

8. & 9. august 2024
 

20 & 21. september 2024 
 

8. & 9. november 2024
 

16. & 17. februar 2025

Alle dage fra 9-16
Mejlgade 51A
Aarhus

Online calls & undervisning

8. april  2024

3. juni 2024


5. juli 2024

 

1. august 2024


26. august 2024

 

8. december 2024


10. januar 2025

 

Superivsion og connection

calls foregår på Zoom
9:15-12:15

2 x 1:1 sessioner med Jozefina som aftales individuelt

Online undervisning med gæsteundervisere

Tilknytning med psykoterapeut MPF Camilla Rode (maj)

Efterfødselsreaktioner & fødselstraumer med aut.cand.psych. Rosa Ølgaard (september)


Opfølgende oplæg med aut.cand.psych. Rosa Ølgaard (oktober)


At finde sin unikke vej som efterfødselsvejleder ved Ella Koppel (oktober)

At skabe et fleksibelt arbejdsliv som efterfødselsvejleder ved Nanna Salver (december)

Moduler & datoer
 • Teoretisk immersion
  Uderviser: Jozefina Skovgaard Kernebegreber Matricentrisk feminisme Det normative moderskab som ideologi Socialiseringsprocesser ifht. Køn og Moderskab Magtmekanismer & The mask of motherhood Empowerment Efterfødslensneurologi og -biologi Moderskabsindtillingen Live mødegange 21., 22. & 23. marts
 • Det sunde selvforhold
  Undervisere: Jozefina Skovgaard og Ditte Marie Madsen Kernebegreber Følelsesmæssig fleksibilitet Tilknytning Forsvarsmekanismer Eget ansvar Grænsesætning Værdier vs. ideologi Den gode nok mor Moderskab & følelser (vrede, ambivalens & dårlig samvittighed) At støtte andre i deres eget proces som en hjælper Connection call (online): 8. april 9:30-12:30 Live mødegang: 12. & 13. april
 • Samtaleterapiens essens
  Udervisere: Jozefina Skovgaard og Ditte Marie Madsen Kernebegreber Den hjælpende samtale Aktiv lytning Spejling Udforskning Indsigt & Handling Projektion & modoverføring At passe på sig selv som professionel omsorgsgive Connection call (online): 20. maj Live mødegang: 24. & 25. maj
 • Praktik & egenterapi
  På dette modul inviteres du til at bringe din viden i praksis, og afholde mindst 1:1 session som efterfødselsvejlederstuderende. Derudover er der til dette modul tilknyttet en 1:1 session med Jozefina, hvor du har mulighed for at bearbejde og kaste lys over din personlige udvikling i forbindelse med opstart på uddannelsen. Connection call (online): 3. juni Connection call (online) 5.juli 1:1 session med Jozefina Skovgaard (aftales individuelt)
 • Polyvagal teorien i praksis og mindfulness i terapien
  Undervisere: Jozefina Skovgaard og Evaloa Schou Kernebegreber Poyvagal teori Det autonome nervesystem Neuroception Det sociale engageringssystem Samregulering Psykisk fleksibilitet Mindfulness i terapien Connection call (online): 1. august Live mødegange: 8. & 9. august
 • Fødslen som en psykosocial begivenhed, fødslens traumepotentiale og efterfødselssvøbning
  Undervisere: Jozefina Skovaard, Anna Frida Andersen & Rosa Ølgaard Kernebegreber Fødslen i et historisk perspektiv Dominerende fødselsdiskurser i Danmark Fødslens hormonelle blueprint Ansvar, skyld og skam Efterfødselssvøbning Fødselstraumaer og krishåndtering Online forlæsning med Rosa Ølgaard (TBA) "Jeg glæder mig til at støtte jer i, hvordan I kan håndtere efterfødselsreaktioner med grund i traumer. I får viden om, hvorfor fødsler har særligt ”traumepotentiale”, og hvordan man kan spotte en mor med mulige traumereaktioner som en del af sin efterfødselstid. Jeg vil komme med eksempler på, hvordan en mors fortælling om en traumatisk fødsel kunne lyde, og hvilke reaktioner I skal være særligt opmærksomme på. På den måde skulle I gerne efterfølgende føle jer rolige i, hvordan man skelner en efterfødselsreaktion fra en traumereaktion på en traumatisk fødselsoplevelse. Jeg vil klæde jer godt på til både, hvordan I kan håndtere en akut opstået krisesamtale (feks. hos en mor med uerkendte traumereaktioner, som I først opdager, når I sidder foran hende), samt hvordan I kan viderehenvise nænsomt og til rette steder, når I bliver i tvivl om, hvad der mon er på spil. Endelig skal vi også tale lidt om egenomsorg for jer selv i arbejdet med nye mødre, der har det svært, og hvad vi ved der virker for at forebygge udbrændthed.” Connection call (online): 26. august Online forlæsning med Rosa Ølgaard (TBA) Live mødegange: 20. & 21. speptember
 • Praktik: At finde din unikke vej som efterfødselsvejleder
  På dette modul inviteres du til at udvikle din faglige identitet gennem erfaring, imens du bliver holdt og støttet af dine medstuderende og Jozefina. Fra modul 5-11 forventes der, at du afholder minimum 5 1:1 sessioner, som du sammensætter med udgangspunkt i dine kompetencer og særlige interesser. Fokus for praktikken på modul 7 er at blive endnu skarpere på din unikke vej som efterfødselsvejleder, med inspiration fra tidligere studerende på uddannelsen. Connection call (online): 7. oktober Opfølgende oplæg med Rosa Ølgaard (dato TBA) Zoom oplæg ved Ella Koppel om at finde sin unikke vej som efterfødselsvejelder (dato TBA) 1:1 session med Jozefina Skovgaard
 • Fordybelses- og integrationsweekend
  Undervisere: Jozefina Skovgaard & Yara Issa Denne weekend inviteres du til at komme i lære i egen krop, og arbejde med at kultivere en ærlig, intim og tillidsfuld forbindelse til dig selv. Det er dig og din personlige udvikling som er i centrum denne weekend, og du vil blive guidet til at møde dig selv gennem subtile og ordløse teknikker. Formålet med denne weekend er, at du kommer tættere på dine drømme, længlser og værdier, og står endnu stærkere i dig selv, som kvinde, mor og efterfødselsvejleder. Live mødegange: 8.-9. November Connection call (online) 18. november
 • Praktik: Et meningsfuldt arbejdsliv som efterfødselsvejleder
  For praktikken på modul 9 arbejder vi med temaet “det meningsfulde arbejdsliv som efterfødselsvejleder”, med inspiration og støtte fra dine andre medstuderende, Jozefina og tidligere studerende på uddannelsen. Connection call (online) 9. december Oplæg ved Nanna Salver om at skabe et fleksibelt arbejdsliv som efterfødselsvejleder (online) dato: TBA
 • Eksamensforberedelse & integration
  Connection call (online) 10. januar 2025 Supervision & Eksamensforberedelse (online) 17. januar 2025
 • Eksamen og certifikation
  Denne weekend skal du sammen med dine medstuderende sammenføre hele uddannelsens videnskatalog og fejre alt, hvad I har lært og integreret i jeres nye autentiske rolle som efterfødselsvejledere. Weekenden vil indebære et gruppeoplæg om en selvvalgt problemstilling og en skriftig aflevering, der understøttes af tekster fra pensum. Når alle har fået muligheden for at udfolde deres nye vinger, samt fået feedback, vil certificering-ceremonien indeholde fejring, dans, mad og efterfødselsvejleder-cetifikater. Live mødegange: 16. & 17. februar 2025
"Jeg har følt mig set, hørt, fået viden af høj kvalitet, blevet udfordret og samtidigt altid blevet samlet op, når jeg havde brug for det. Mit moderskab har fået nye højder, jeg har fået indsigter, som jeg bruger i alle aspekter af livet, jeg har fået blod på tanden og ikke mindst har jeg fået venner for livet. Jeg har været en del af et dybt rørende og autentisk fællesskab. Denne uddannelse er et kæmpe stykke kvalitet og en vigtig brik i en bedre efterfødselskultur og deraf en bedre verden for os alle sammen. Jeg giver de allervarmeste anbefalinger."

- Freja, studerende 2022
Mød dine undervisere 
41_Jozefina_Skovgaard__A739735.JPG

Jozefina Skovgaard er mor til 2, stifter, leder samt hovedunderviser på uddannelsen siden september 2021. Uddannelsen er skabt på baggrund af hendes mangeårige universitetsstudier i humanistiske videnskaber som sociologi, psykologi og antropologi, og erfaring gennem hendes praksis som danmarks første efterfødselsvejleder. Det var fødslen af hendes første barn i 2018, som blev katalysator for, at Jozefina dedikerede sig fuldt ud til arbejdet med mødre, og til at bidrage med etableringen af en ny eftefødselskultur i Danmark. Foruden en cand.comm. fra Roskilde Universitet er Jozefina bl.a. certificeret efterfødselsdoula, motherhood sociology practitioner, living yolates instruktør, energibehandler med speciale i ansigtsterapi, og har gennemført kurser i rebozo, reiki healing, mindfulness, meditation og restorativ yoga.

 

Jozefina bor i Midtjylland sammen med sin mand gennem 13 år og deres to børn på 5 og 1 år. Foruden at undervise og lede uddannelsen har hun en blomstrende praksis som efterfødselsvejleder og mentor.

Ditte_edited.jpg

Ditte Marie Madsen har en kandidat i psykologi og sundhedsfremme og en 4-årig uddannelse i psykoterapi. Hun arbejder som privatpraktiserende terapeut med individuel- og parterapi i København. Derudover underviser hun på SEOP (Skolen for eksistentiel- og oplevelsesorienteret psykoterapi). Hun har flere års erfaring med projektledelse og undervisning i NGO og på psykoterapeutuddannelser.


Ditte er 35 år og bor i Brønshøj med sin mand og datter på 3 år.

Ditte er ny underviser på uddannelsen og vil undervise på modul 2 om det sunde selvforhold og på modul 3 i samtaleterapiens essens.

Evaloa.WEBP

Evaloa Schou er grundlægger af uddannelsen Traumeinformeret Kropseterapi og er RAB godkendt kropsterapeut samt biodynamisk kraniosakral terapeut. Hun har desuden et hav af kurser, mesterlæretimer og uddannelser indenfor yoga, reiki healing, meditation, osteopatiske teknikker, traumeterapi, kraniosakralterapi, og neuromuskulær træning. 

Evaloa er mor til Vidar Bjørn og driver sundhedshuset Hel på Nørrebro, i samarbejde med sin partner Kris Holse. 


Evaloa underviser på uddannelsen for 3. gang, men denne gang i 2 dage, så vi får rigeligt med tid til at fordybe os i det autonome nervesystem, ikke kun gennem undervisning, men også gennem nysgerrig udforskning i egen krop. 

Rosa_edited.jpg
Camilla_edited.jpg

Rosa Ølgaard er autoriseret psykolog og uddannet på Københavns Universitet. Hun har mange års erfaring i arbejdet med familier og fødsler, særligt krisehåndtering og fødselstraumaer. Hun har tidligere arbejdet som familiebehandler i en kommune, på en akut døgninstitution med anbragte børn, som privat krisepsykolog og som international familiepsykolog i internationale kriseområder for Red Barnet. Hun bor på Nørrebro med sin mand og deres barn. Privat og fagligt brænder hun for, at alle har et sted, de hører til her i verden, og har hele tiden fokus på, hvordan hun selv kan bidrage til dette. 

På uddannelsen holder Rosa oplæg om at møde mødre med efterfødselsreaktioner, som bunder i fødselstraumaer, og giver redskaber til at passe på sig selv i omsorgsrollen. 

Camilla Rode er mor til 2 og certificeret psykoterapeut MPF fra Psykoterapeutuddannelsen. I mere end 10 år har hun hjulpet mødre, som er vokset op i dysfunktionelle familier med at skabe tryg tilknytning og kærlige relationer til deres egne børn, gennem sit arbejde som terapeut og projektleder på TUBA – et terapeutisk tilbud til unge og voksne, som er vokset op i familier med misbrugsproblemer.

Camilla er helt eminent til at formidle tilknytningsteori på en brugbar men nuanceret måde, og du vil møde hende i vores online rum på uddannelsen med materiale om tilknytning, samt til et opfølgende online oplæg på modul 3. 

IMG_6610.JPG

Yara Issa er mor til 3 og har gennem de sidste år arbejdet med mødre og familieorienteret fællesskaber i mange forskellige facetter, både 1:1 og som projektleder. Hun har bl.a. været med til at stifte Amanah, et rådgivningscenter for unge muslimer, faciliteret mødregruppeevents, undervist og coachet i omsorgsfuldt forældreskab, lavet post partum behandlinger, arbejdet med fødsler og fødselsforberedelse og været medstifter af flere hjemmepasnings- og hjemmeskolefællesskaber. 

Kendetegnet for Yara er, at hun i dag arbejder med mødre på en kropslig og energetisk måde gennem hendes signatur forløb MOTHER, som har til hensigt, ikke kun at vække mødres indre ild, men også at støtte mødre i at lære at pleje og holde ilden ved lige gennem livets mange faser.

Derfor har jeg inviteret Yara til at være min medfacilitator på vores fordybelses og integrations weekend i november, hvor vi kommer til at fordybe os i den personlige udvikling på uddannelsen.

IMG_2493_edited.jpg

Anna Frida Andersens interesse i graviditet, fødsel og moderskab udspringer både af en kropslig erfaring og en filosofisk nysgerrighed. Gennem de sidste ti år har hun løbende uddannet sig indenfor, undersøgt og undervist i gravidyoga, fødselsforberedelse og efterfødselomsorg. Netop nu er hun i gang med at færdiggøre sin cand.mag. i idehistorie på Aarhus Universitet. Hun er særlig optaget af kropslig autonomi samt fødslens og moderskabets kulturhistorie. Hun er mor til tre børn, der hver især har bragt ny (af)læring og ydmyghed ind i hendes liv. 


Anna Frida skal dele sin store viden og erfaring med os på modul 6, hvor hun glæder sig til at undervise  i fødslens hormonelle blueprint samt fødslen fra et idehistorisk perspektiv og de dominerende fødselsdiskurser i Danmark.
 

Pris og ratebetaling

Optagelse, krav og betingelser

Early bird t.o.m. 1. december : 49.000 kr. (begrænset antal pladser)
Fra 1. december: 54.000 kr.

 

Mulighed for ratebetaling: 

Ved tilmelding betales et ikke refunderbart depostum på 7.000 kr. Du har mulighed for at betale restbeløbet i 4 rater.

Uddannelsen skal i udgangspunktet være færdigbetalt senest ved begyndelsen af 2. modul.

Er du i en situation hvor du har brug for en særlig aftale, hvad angår ratebetaling, kan dette aftales individuelt med Jozefina.
 

Optagelse 

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du sende en motiveret ansøgning, hvor du kort fortæller om din interesse for at blive efterfødselsvejleder, din baggrund, uddannelse og erfaring. Derefter vil du blive kontaktet af Jozefina og blive tilbudt en uforpligtende samtale, hvor vi sammen kan afgøre om uddannelsen er et match for dig. ​

Vores krav

Vi modtager kun seriøse henvendelser. Det vil sige, at du har læst beskrivelsen af uddannelsen og er f.eks. afklaret om, hvorvidt datoerne fungerer for dig, inden du ansøger om en optagelsessamtale. Du må gerne være i tvivl, om du ønsker at starte på uddannelsen, og du kan bruge optagelsessamtalen til at få klarhed omkring dine tvivl. 

Under uddannelsen skal du forvente at anskaffe dig 4 bøger, resterende materiale får du i løbet af uddannelsen. Derudover skal du anskaffe og medbringe 3 tørklæder til svøbning. Det kan være rebozo tørklæder, vikler eller andet stof, som kan bruges til ritualet.

Vi oplever, at uddannelsens teori og temaer skaber ringe i vandet hos vores deltagere, og i deres eget moderskab og kvindeliv. At støtte om din personlige rejse er derfor en kerneværdi på uddannelsen, idet det giver dig en unik mulighed for at mærke effekten af din kommende praksis på egen krop, og giver anledning til at forbinde dig til din personlige motivation for at blive en praktiserende efterfødselsvejleder. 

Vi ønsker at værne om denne personlige udvikling med et hold på max. 12 deltagere, connection calls samt 2 x 1:1 sessioner med Jozefina. Der er minimum 2 undervisere på alle modulerne, idet vi vægter kontakten til den enkelte højt i undervisningsrummet. Derudover forventes der, at du selv er villig til at indgå i denne selvudviklende proces, på lige fod med det faglige på uddannelsen. 

Desuden forventes det af dig, at du er i stand til at tage ansvar for din egen udvikling og trivsel, såfremt du oplever, at du undervejs i uddannelsen har brug for eksempelvis mere egenterapi eller anden professionel støtte. Selvom uddannelsen lægger op til en personlig udvikling, er det stadig vigtigt at gøre sig overvejelser omkring, hvordan du kan støtte dig selv og affektregulere, hvis og når du bliver presset på uddannelsen, så vi sammen kan værne om kvaliteten af undervisningsrummet, når vi mødes.

Handelsbetingelser

Depositum er ikke refunderbart, såfremt du trækker dig. Ved afmelding mindre end 30 dage før uddannelsesstart opkræves 50% af uddannelsens fulde pris. Efter uddannelsens startdato opkræves den fulde pris for uddannelsen.​

For at blive certificeret efterfødselsvejleder skal du have deltaget aktivt på hele uddannelsen, afholdt 5 sessioner af min. 45 minutters varighed og bestået eksamen.

Certificering på uddannelsen foregår på modul 11. Såfremt du ikke ønsker at gå op til prøven, men har deltaget aktivt på uddannelsen, vil du få et bevis på at have gennemført uddannelsen. Det er muligt at tage en reeksamen, som koster 2.500 kr. og aftales individuelt.​

Vi tager forbehold for at lave mindre justeringer i uddannelsens rammer og indhold før opstart såvel som undervejs, hvis vi vurderer at dette vil gavne og højne uddannelsens kvalitet og holdets sammenhængskraft.

bottom of page